Vastgoedfonds Princehof Duitsland B.V.

Vastgoedfonds Princehof Duitsland B.V. heeft verspreid in Duitsland vastgoedobjecten aangekocht. De fondsinvestering is gefinancierd middels een hypothecaire lening en obligatielening.

Investering

De obligatielening is groot € 4.035.000 en bestaat uit twee verschillende klassen obligaties, die verschillen wat betreft hoofdsom, couponrente en emissiekosten.

De Klasse A Obligaties, met een nominale waarde van € 5.000 per stuk heeft een vaste couponrente van 7,25% per jaar. De Klasse B Obligaties, met een nominale waarde van € 12.500 per stuk heeft een vaste couponrente van 7,75% per jaar.

Middels cumulatief preferente aandelen wordt er deelgenomen in Vastgoedfonds Princehof Duitsland II B.V..

De looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal 8 tot 9 jaar. Het uitgifte jaar was 2008. Het fonds is succesvol voltekend. Intekenen is niet meer mogelijk.

Objecten

Het betreft hier woonobjecten gelegen in Radevormwald en Pirmasens.

De objecten Radevormwald, Laukbaum en Inspingraderstrasse, bestaan uit in totaal 36 appartementen. De objecten zijn in 1966 gebouwd en zijn omstreeks 2000 gerenoveerd.

P1020046

Het object Pirmasens, Adlerstrasse, bestaat uit in totaal 20 appartementen. Het object is in 1984 gebouwd.

De algehele portefeuille is ruim onder de bancaire taxatiewaarde aangekocht.