Vastgoedfonds Princehof Duitsland III B.V.

Het fonds is succesvol voltekend en heeft conform prognose gepresteerd. Inmiddels is het fonds eind 2015 succesvol afgelost en hebben de obligatiehouders een winstuitkering ontvangen waardoor het totaal rendement op de Klasse A Obligatie uitkwam op 9,49% en op de Klasse B Obligatie op 9,99%.

Vastgoedfonds Princehof Duitsland III B.V. heeft verspreid in Duitsland drie vastgoedobjecten aangekocht. Het betreft hier allen seniorencomplexen. De fondsinvestering is gefinancierd middels een hypothecaire lening, obligatielening en achtergestelde lening van de initiatiefnemer.

Investering

De obligatielening was € 2.650.000 groot en bestond uit twee verschillende klassen obligaties, die verschillen wat betreft hoofdsom, couponrente en emissiekosten. De Klasse A Obligaties, met een nominale waarde van € 5.000 per stuk had een vaste couponrente van 9% per jaar. De Klasse B Obligaties, met een nominale waarde van € 12.500 per stuk had een vaste couponrente van 9,5% per jaar.

Objecten

Het betreft hier objecten gelegen in Brand-Erbisdorf, Langenau en Chemnitz. Het object  Brand Erbisdorf, Strasse des Friedens, bestaat uit in totaal 52 seniorenappartementen. Het object is in 2003 gebouwd en bestaat uit zowel eenpersoons- als tweepersoonsappartementen. Het complex is in een gesloten karree met binnenhof gebouwd. Het object Brand Erbisdorf (Langenau), Neue Haupstrasse, bestaat uit in totaal 28 seniorenappartementen, een fysiotherapeutpraktijkruimte en een ruimte die verhuurd is aan een Plegestation. Het object bestaat uit zowel eenpersoons- als tweepersoonsappartementen. Het complex is in een U-vorm gebouwd. Het object Chemnitz, Zschopauerstrasse, bestaat uit in totaal 69 seniorenappartementen en 12 commerciele ruimtes. Het complex is in 1998 gebouwd. Met de Volkssolidaritat Chemntitz is er een huurcontract voor een periode van 20 jaar plus 5 maal 5 optiejaren afgesloten. Het complex is gelegen op circa 500 meter van het centrum. De algehele portefeuille is ruim onder de bancaire taxatiewaarde aangekocht.